Dekel Bikes Store

סל קניות  

סל ריק

ימי גיבוש וסדנאות לקבוצות


ימי גיבוש וסדנאות לקבוצות

פרטים נוספים


₪0

זמין להצעת מחיר צרו קשר

הוסף לרשימת בקשות שלי


ימי גיבוש וסדנאות לקבוצות

מפגשים קבוצתיים רוויים בפעילויות וריגושים
סדנאות קרב מגע, יוגה וטאיי צי. הכנת ארוחות בצוות, ריקודים אוריינטאליים, משחקי צוות, מעגל תופים, תזונה נכונה, חלוקת תפקידים ועוד שלל פעילויות ומשימות

 

 

נושאים שישולבו בסדנא באמצעות משימות

ניהול מנהיגות בצוות

חשיבות הלכידות בצוות

יצירתיות בצוות

חשיבות התקשורת בצוות ועוד

 

דוגמאות למשימות ומשחקים אתגרים לגיבוש ולחידוד שיתופיות בעבודה:

1. משיכת חבל
2. קורת ניגוח - על כל קבוצה להעביר את הקורה למרחק זהה.
3. חציית תעלה - שניים מחזיקים משתתף על הסולם השוכב,
משתתף נוסף מחלק הוראות, משתתף אחר מעביר את השלבים. - על הקבוצה לעבור מרחק זהה.
4.  סנדלים ענקיות - על כל קבוצה לעבור מרחק זהה, הקבוצה המהירה מנצחת.
5. אלונקה - כל קבוצה צריכה להעביר את כל חבריה מרחק זהה.
6. סולם חבלים - כל קבוצה צריכה לעלות בסולם ולגעת בפעמון צפצפה.
7. שיווי משקל - הליכה על קורה צרה / עיניים עצומות -
משתתף על הקורה נתמך בשני חברים.
8. גשר אנושי - מותחים חבל בין שני עצים. 2 קבוצות, כ"א מצד החבל.
צריך להעביר משתתף מעל החבל, כל פעם מצד לצד מבלי שיגע בחבל.
9. נחום תקום - קורה שמעליה פלטה - שיווי משקל
10. מוביל מובל - משחק בזוגות. משתתף אחד מוביל משתתף אחר מכוסה עיניים לאורך מסלול
11. מעבר חבל (קושרים חבל בגובה ברכיים+) כל הקבוצה אחוזת ידיים בשורה והמטרה לעבור לצד
12. מוביל מובל – משחק בזוגות. משתתף אחד מוביל משתתף אחר מכוסה עיניים לאורך מסלול

13. האות  הגדולה אה - בתוך מתקן הבנוי בצורת האות האנגלית אה  עומד אדם.
מהמתקן יוצאים חבלים כמספר המשתתפים – המטלה,  על כל הקבוצה לעבור מנקודה לנקודה
על גבי המתקן
14. הנדנדה - על משטח עץ תתבקש הקבוצה כולה להתייצב למשך מספר שניות! זה לא מסובך, בפועל ההפתעה גדולה.
15. גלגלי העץ - שנאדות קצרות, עמידה / ישיבה
16.  מוט בשבלול חבל.
17. טבעת אנושית - המשתתפים אוחזים ידיים מוצלבות ומנסים להתהפך.
18. קשורים בחבל
19.
- כדור במבוך
20. מסלול זחילה

No customer comments for the moment.

Only registered user can post a new comment.

דיוור ישיר